اتان,گاز اتان,کپسول اتان,سیلندر اتان,اتان آزمایشگاهی

کپسولهلیومگاز هلیوم

گواهی نامه ها :گاز اتان

گاز آرگون

گاز

کپسول

سیلندر

گاز اتان


در دما و فشار استاندارد، اتان گازی بی رنگ، بی بو و بسیار قابل اشتعال است.


سایزهای رایج متان :

7 و 12 پوند – 2 , 5 10 , 20 , 40 و 50 لیتری با فشار 150 و 200 بار و کپسول ۴۰ و ۴۵ و ۵۰ کیلویی.


نحوه تولید :

پس از متان، اتان دومین جزء تشکیل دهنده گاز طبیعی است. تفاوت گاز طبیعی استحصال شده از میادین مختلف گازی در مقدار اتان از کمتر از 1٪ حجم تا بیش از 6٪ حجم است. تا قبل از سال ١٩٦٠ میلادی، اتان و مولکول های بزرگتر به طور معمول از اجزای متان گاز طبیعی جدا نمی شدند و به سادگی همراه با متان به عنوان یک سوخت سوزانده می شدند. درحالیکه امروزه اتان یکی از مواد اولیه مهم صنایع پتروشیمی است و در حوضه های گاز توسعه یافته از دیگر اجزای گاز طبیعی جدا می شود. اتان همچنین می تواند از گاز نفتی جدا شود، مخلوطی از گازهای هیدروکربنی که به عنوان محصول جانبی پالایش نفت می باشند.


کاربرد ها :

بیشترین استفاده اتان در صنایع شیمیایی برای تولید اتن می باشد. اتان در تولید واسطه های شیمیایی به کار می رود، به عنوان مثال با تر کیب کلر با اتان اتیل کلرید تولید می شود.


نکات ایمنی عمومی :

گاز اتان تحت فشار بوده و به شدت آتشزا می باشد و مخزن آن باید به دقت حمل گردد.گاز اتان به سرعت باعث خفگی می گردد.همچنین باید از گرما و جرقه بدور باشد.دمای خود اشتعالی گاز اتان 497 درجه می باشد.سیلندر گاز اتان باید به صورت ایستاده حمل شود و به هیچ وجه قل داده نشود.


خواص فیزیکی و شیمیائی گاز اتان :فاز

گاز

دسته

گاز اشتعال آور

نام شیمیایی

C2H6

وزن ملکولی

30.069 gr/mole

سمی

نیست

محدوده اشتعال

بسیار قابل اشتعال است

سمی

هست

UN Number

 1035 - Gas 1961 - Liquid

 

نیتروژن گاز نرمال
محصولات :

گازهای صنعتی ایرانی

گاز خلوص بالای وارداتی

گاز هیدروکربنی وارداتی

گازهای ترکیبی

ترکیبات مایع

گازهای یخچالی و کولر

گازهای ویژه

تجهیزاتآدرس :

تهران ، پاسداران ، خیابان گلستان 5 ، پلاک 240 ، واحد 21

پست الکترونیکی :

info@atdmgas.com


تلفن :

021-26656404-5
021-26656250

فکس :

021-26656254گاز اکسیژن


Gas
سیلندر رگلاتور میکس گاز ترکیبی
      ICC MEMBERSHIP                                       TRUSTED COMPANY                                       ALIBABA                               TUV CERTIFICATED CO.