متان، گاز متان، کپسول متان، سیلندر متان، متان آزمایشگاهی , ch4, methane

کپسولهلیومگاز هلیوم

گواهی نامه ها :گاز اتان

گاز آرگون

گاز

کپسول

سیلندر

گاز متان


گاز متان در شرایط استاندارد دما و فشار بی بو و بی‌رنگ و نافذتر و سبک‌تر از هوا است و اولین ترکیب سلسله هیدروکربن‌های اشباع شده به شمار می رود. این گاز در طبیعت از تجزیه و پوسیده شدن مواد آلی به ویژه فساد گیاهان در مرداب‌ها حاصل می‌شود، به همین جهت آن را «گاز مرداب‌» نیز می‌نامند.


نحوه تولید :
منبع اصلی متان استخراج از ذخایر زیرزمینی معروف به حوزه های گاز طبیعی است. این گاز با دیگر سوخت های هیدروکربنی نیز مخلوط است , گاهی با هلیوم و نیتروژن نیز همراه است. به غیر از حوزه های گاز خیز ، یک روش جایگزین به دست آوردن متان از طریق بیوگاز تولید شده توسط تخمیر مواد آلی از جمله کود، لجن فاضلاب، زباله های شهری خوب (از جمله محل های دفن زباله)، و یا هر مواد خام زیست تخریب پذیر دیگر، تحت شرایط بی هوازی است.


کاربردها :

یشترین مصرف متان به عنوان سوخت اتومبیل ژنراتور های برق و همچنین در صنعت و موارد آزمایشگاهی می باشد. گاز متان در مخلوط شده با آرگون، در شمارشگر گایگر و در آشکارساز در فلورسانس اشعه ایکس (XRF) به عنوان گاز اطفا کننده استفاده می شود در مخلوط با دیگر هیدروکربن ها، گاز متان به عنوان نقطه مرجع برای اندازه گیری PCI هیدروکربن و زغال سنگ استفاده می شود متان برای تولید برق بسیار مهم است و آن را به عنوان سوخت در توربین گاز و یا دیگ بخار به کار میبرند .
متان بصورت گاز طبیعی فشرده به عنوان سوخت خودرو استفاده می شود، و ادعا شده است که بیشتر از هرگازی ( سوخت های فسیلی مانند بنزین / بنزین و دیزل ) با محیط زیست سازگار تر است .


نکات ایمنی :
گاز متان بدون رنگ و به شدت آتشزا و تحت فشار می باشد.حتما از گرما و جرقه بدور باشد و سیلندر آن با احتیاط جا به جا گردد.محل نگهداری باید دارای تهویه مناسب باشد.دمای خود اشتعالی متان 539.85 درجه سانتیگراد می باشد.تجزیه متان به تولید مونو اکسید کربن و دی اکسید کربن می انجامد. متان گازی پایدار می باشد.به شدت با مواد اکسید کننده ناسازگار است.تحت فشار به صورت مایع در می آید.


خواص و ویژگی های بارز :حالت فیزیکی

گاز و مایع

وزن ملکولی

16.043 g/mol

نقطه ذوب

‎-182 °C, 90.7 K, -296 °F

نقطه جوش

‎-164- -160 °C, 109-113 K,

چگالی ( گاز )  kg/m3 at 15 °C

0.55   (هوا = 1 )

حلالیت در آب  (g/m3)

 22.7 mg/l

رنگ ( شفافیت )

بی رنگ

بو

بی بو

محدوده اشتعال

آتش زا

UN number

1971 - Gas 1972 - Liquid

CAS number

74-82-8

 
نیتروژن گاز نرمال
محصولات :

گازهای صنعتی ایرانی

گاز خلوص بالای وارداتی

گاز هیدروکربنی وارداتی

گازهای ترکیبی

ترکیبات مایع

گازهای یخچالی و کولر

گازهای ویژه

تجهیزاتآدرس :

تهران ، پاسداران ، خیابان گلستان 5 ، پلاک 240 ، واحد 21

پست الکترونیکی :

info@atdmgas.com


تلفن :

021-26656404-5
021-26656250

فکس :

021-26656254گاز اکسیژن


Gas
سیلندر رگلاتور میکس گاز ترکیبی
      ICC MEMBERSHIP                                       TRUSTED COMPANY                                       ALIBABA                               TUV CERTIFICATED CO.