،گاز,گاز کالیبراسیون,گاز میکس ,گاز ترکیبی،مونو اکسید کربن CO

کپسولهلیومگاز هلیوم

گواهی نامه ها :هلیوم

هلیم

گاز

کپسول

سیلندر

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه مونو اکسید کربن CO :


عمده ترین مصارف :


این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای مونواکسید کربن استفاده می شود .


شرکت آویژه انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه مونوکسید کربن را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی دی اکسید کربنی را مشاهده می کنید .


معروفترین گازهای کالیبراسیون پایه CO در بالانس هوا , نیتروژن , هلیوم :


در بالانس هوا:


مونو اکسید کربن 300 ppm
مونو اکسید کربن 300 ppm
مونو اکسید کربن 300 ppm
دی اکسید کربن 300 ppm , متان LEL 50%
دی اکسید کربن 5000 ppm , مونو اکسید کربن 50 ppm , متان LEL 50%
مونو اکسید کربن 1.1 % , پروپان LEL 50%
دی اکسید نیتروژن 10 ppm , مونواکسید کربن 60 ppm , متان LEL 50%
دی اکسید کربن 1000 ppm , مونواکسید کربن 10 ppm , متان 10 ppmدر بالانس هلیوم
مونواکسید کربن 10%


در بالانس نیتروژن

مونو اکسید کربن 50 ppm
مونو اکسید کربن 1%
مونو اکسید کربن 75 ppm
مونو اکسید کربن 250 ppm
مونو اکسید کربن 250 ppm , متان 2.5% , اکسیژن 20.9%
مونو اکسید کربن 100 ppm , LEL متان 50% , اکسیژن 12%
مونو اکسید کربن 81 ppm , LEL متان 31.6% , اکسیژن 15%
مونو اکسید کربن 100 ppm ,LEL متان 2.5% ,دی اکسید کربن 2.5% , اکسیژن 17%
مونو اکسید کربن 50 ppm , پروپان LEL 50% , اکسیژن 18%
دی اکسید کربن 1000 ppm , مونو اکسید کربن 20 ppm , ایزوبوتیلن 10 ppm , اکسیژن 21%
مونو اکسید کربن 100 ppm , LEL متان 50% ,دی اکسید کربن 2.5% ,دی اکسید سولفور 10 ppm , اکسیژن 17%
پنتان (LEL) 35% , مونواکسید کربن 100 PPM ,هیدروژن سولفید 25 ppm , اکسیژن 2.5 %
دی اکسید کربن 0.5% , متان LEL 50% , مونواکسید کربن 100 PPM ,هیدروژن سولفید 25 ppm , اکسیژن 19 %


درخواست خود را به این شرکت ارسال کنید تا طبق سفارشتان گاز تخصصی ترکیبی خود را دریافت نمایید
محصولات :

گازهای صنعتی ایرانی

گاز خلوص بالای وارداتی

گاز هیدروکربنی وارداتی

گازهای ترکیبی

ترکیبات مایع

گازهای یخچالی و کولر

گازهای ویژه

تجهیزاتآدرس :

تهران ، پاسداران ، خیابان گلستان 5 ، پلاک 240 ، واحد 21

پست الکترونیکی :

info@atdmgas.com


تلفن :

021-26656404-5
021-26656250

فکس :

021-26656254گاز آرگون

متان
سیلندر رگلاتور میکس گاز ترکیبی
      ICC MEMBERSHIP                                       TRUSTED COMPANY                                       ALIBABA                               TUV CERTIFICATED CO.