میکس گاز ترکیبی کالیبراسیون دی اکسید کربن CO2

کپسولهلیومگاز هلیوم

گواهی نامه ها :هلیوم

هلیم

گاز

کپسول

سیلندر

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه دی اکسید کربن CO2 :


عمده ترین مصارف :

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای دی اکسید کربن استفاده می شود .

شرکت آویژه انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه دی اکسید کربن را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی کربن دی اکسیدی را مشاهده می کنید .


معروفترین گازهای کالیبراسیون پایه CO2 در بالانس هوا , نیتروژن , هلیوم :


در بالانس هوا


مونوکسید کربن 35 ppm , دی اکسید کربن 1000 ppm
مونوکسید کربن 50 ppm , دی اکسید کربن 1000 ppm
مونوکسید کربن 25 ppm , دی اکسید کربن 1000 ppm
مونوکسید کربن 50 ppm , دی اکسید کربن 5000 ppm
مونوکسید کربن 500 ppm , پروپان 150 ppm , دی اکسید کربن 13.5%
مونوکسید کربن 20 ppm , ایزو بوتیلن 10 ppm , دی اکسید کربن 2000 ppm


در بالانس نیتروژن


8% بوتان , 13.8% دی اکسید کربن
دی اکسید کربن 10% , متان 70%
دی اکسید کربن 10% , متان 10%
دی اکسید کربن3.3 % , متان 2.5 %
دی اکسید کربن 10% , متان 70%
دی اکسید کربن 10% , اکسیژن 19% , متان ( با محدوده کمتر از انفجار ) 25%
دی اکسید کربن 100 ppm , مونواکسید کربن 2.5%
دی اکسید کربن 5% , پنتان LEL 25% , مونواکسید کربن 100 PPM , اکسیژن 19 %
دی اکسید کربن 5% , پنتان LEL 35% , مونواکسید کربن 100 PPM , اکسیژن 19 %
دی اکسید کربن 2.5% , متان LEL 50% , مونواکسید کربن 100 PPM , اکسیژن 17 %
دی اکسید کربن 900 ppm , مونواکسید کربن 18 ppm , اکسیژن 20.9 %
دی اکسید کربن 50 ppm , اکسیژن 18 %
دی اکسید کربن 5000 ppm
دی اکسید کربن 2% , اتیلن 10 ppm ,اکسیژن 2 %
دی اکسید کربن 25% , پنتان LEL 25% , مونواکسید کربن 100 PPM , اکسیژن 19 %
دی اکسید کربن 0.5% , متان LEL 50% , مونواکسید کربن 100 PPM ,هیدروژن سولفید 25 ppm , اکسیژن 18 %
دی اکسید کربن 1% , مونو اکسید کربن 1% , متان 1% , اتان 1 % , اتیلن 1% , استیلن 1%
دی اکسید کربن 13 % , مونواکسید کربن 1.9 % , هگزان 800 ppm
درخواست خود را به این شرکت ارسال کنید تا طبق سفارشتان گاز تخصصی ترکیبی خود را دریافت نمایید
محصولات :

گازهای صنعتی ایرانی

گاز خلوص بالای وارداتی

گاز هیدروکربنی وارداتی

گازهای ترکیبی

ترکیبات مایع

گازهای یخچالی و کولر

گازهای ویژه

تجهیزاتآدرس :

تهران ، پاسداران ، خیابان گلستان 5 ، پلاک 240 ، واحد 21

پست الکترونیکی :

info@atdmgas.com


تلفن :

021-26656404-5
021-26656250

فکس :

021-26656254گاز آرگون

متان
سیلندر رگلاتور میکس گاز ترکیبی
      ICC MEMBERSHIP                                       TRUSTED COMPANY                                       ALIBABA                               TUV CERTIFICATED CO.