گاز میکس آزمایشگاهی ترکیبی و مخلوط گاز کالیبراسیون

کپسولهلیومگاز هلیوم

گواهی نامه ها :گاز اتان

گاز آرگون

گاز

کپسول

سیلندر

گازهای آزمایشگاهی میکس:


ترکیبات دقیق گازهای آزمایشگاهی برای مصارف دانشگاهی و صنایع دقیق مختلف ازجمله پزشکی , هوا و فضا و .... ازجمله تلاشهای این شرکت برای تکمیل سبد محصولات گازی است


هرترکیب دلخواهی از این نوع گازها را ( با دقت ppm ) برای شما فراهم خواهیم کرد .


عمده ترین ترکیبات از گازهای آزمایشگاهی :


مخلوط های گازی برای کنترل آلودگی هوا و اگزوز :

ترکیب ( 1 تا 99 درصد ) از هیدروژن / مونوکسید کربن / دی اکسید کربن / پروپان در هوا یا نیتروژن.
مخلوط های گازی برای پزشکی :

ترکیب ( 1 تا 99 درصد ) از هیدروژن / هلیوم / مونوکسید کربن / دی اکسید کربن / پروپان در هوا یا نیتروژن .


دی اکسیدکربن 60/40 نیتروژن - دی اکسید کربن 70/30 نیتروژن – دی اکسید کربن 50/50 نیتروژنمخلوط گاز استریل :


ترکیب ( 1 تا 99 درصد ) از اکسید اتیلن , دی اکسید کربن Halocarbon R1 /


مخلوط های گازی ابزار دقیق :

ترکیب ( 1 تا 99 درصد ) از اکسیژن / نیتروژن
اکسیژن 50/50 نیتروژن – اکسیژن 60/40 نیتروژن – اکسیژن 70/30 نیتروژن


مخلوط آزمایشگاهی :

ترکیب ( 1 تا 99 درصد ) از هیدروژن / اکسیژن / هیدروکربن ( CnHm ) در نیتروژن یا هلیم .انواع هیدروکربن ها به صورت ترکیبی با سایر گازها :


بوتان|هگزین|اتان|اتیلن|هگزان|هیدروژن|ایزوبوتان l اتان (1-99%)


بتان |هگزین|اتان|اتیلن|هگزان|هیدروژن|متان|نرمال بوتان (1-99%)


بوتان|هگزین|اتان|اتیلن|هگزان|ایزوپنتان|نیتروژن (1-99%)


بتان |هگزین|اتان|اتیلن|هیدروژن|نیتروژن|نیتروزl پروپانl (1-99%)


بوتان|هگزین|اتان|اتیلن|هگزان|هیدروژن|ایزو پنتان|متان (1-99%)


مخلوط های گازی محافظ برای طیف سنجی :

ترکیب ( 1 تا 99 درصد ) از آرگون / هیدروژن

آرگون 50/50 هیدروژن – آرگون 60/40 هیدروژن – آرگون 70/30 هیدروژن


درخواست خود را به این شرکت ارسال کنید تا طبق سفارشتان گاز تخصصی ترکیبی خود را دریافت نمایید


محصولات :


گازهای صنعتی ایرانی

گاز خلوص بالای وارداتی

گاز هیدروکربنی وارداتی

گازهای ترکیبی

ترکیبات مایع

گازهای یخچالی و کولر

گازهای ویژه

تجهیزاتآدرس :

پاسداران، خیابان کاظم موسوی ، ساختمان 240 ، طبقه 6

پست الکترونیکی :

info@atdmgas.com


تلفن :

021-88552948
021-88103560
021-88103561

فکس :

021-88729845گاز اکسیژن


Gas
سیلندر رگلاتور میکس گاز ترکیبی
      ICC MEMBERSHIP                                       TRUSTED COMPANY                                       ALIBABA                               TUV CERTIFICATED CO.