کپسولهلیومگاز هلیوم

گواهی نامه ها :گاز اتان

گاز آرگون

گاز

کپسول

سیلندر

گاز هیدروژن فلوئورید – هیدروژن فلوراید


گاز هیدروژن فلوراید یک ترکیب شیمیایی گازیِ سبک‌تر از هواست. این ترکیب در دمای کمی کمتر از دمای معمولی اتاق می‌جوشد و در دمای پایینتر از -84 درجه سانتیگراد به صورت جامد در می‌آید. این ترکیب از منابع اصلی فلوئور‌ است. گاز هیدروژن فلوئورید گازی بی رنگ و غیر آتشزا با بویی آزار دهنده می باشد.

کاربرد ها :
گاز HF با حل شدن در آب هیدروفلوریک اسید را به وجود می‌آورد که اثرات خورندگی بسیاری دارد و در صنایع پتروشیمی کاربرد زیادی دارد. این ماده بسیار سمی بوده و می‌تواند به ریه‌ها آسیب بزند. همچنین گاز HF در صنایع شیمیایی و دارویی و برای مصارف خانگی و سوخت خودرو کاربرد فراوانی دارد

خواص و ویژگی های بارز :نام شیمیایی

Hydrogen fluoride

فرمول ملکولی

HF

جرم ملکولی

20.00634 g/mol

نقطه جوش ( درجه سلسیوس )

19.5 °C, 293 K, 67 °F

CAS number

7664-39-3

 نیتروژن گاز نرمال
محصولات :

گازهای صنعتی ایرانی

گاز خلوص بالای وارداتی

گاز هیدروکربنی وارداتی

گازهای ترکیبی

ترکیبات مایع

گازهای یخچالی و کولر

گازهای ویژه

تجهیزاتآدرس :

تهران ، پاسداران ، خیابان گلستان 5 ، پلاک 240 ، واحد 21

پست الکترونیکی :

info@atdmgas.com


تلفن :

021-26656404-5
021-26656250

فکس :

021-26656254گاز اکسیژن


Gas
سیلندر رگلاتور میکس گاز ترکیبی
      ICC MEMBERSHIP                                       TRUSTED COMPANY                                       ALIBABA                               TUV CERTIFICATED CO.