کپسولهلیومگاز هلیوم

گواهی نامه ها :گاز اتان

گاز آرگون

گاز

کپسول

سیلندر

گاز پیتن


گاز پیتن نوعی گاز میکس باگریدبالاست که با فرمول p10 شناخته می شود و از10درصد گازمتان و 90 درصد گازآرگون تشکیل شده است .خواص و ویژگی های بارز :نام شیمیایی

P10

CAS Number : 74-82-8

Methane 10 %

CAS Number : 4740-37-1

Argon 90 %

نقطه جوش ( درجه سلسیوس )

-161.5°C (-258.7°F)

نقطه ذوب ( درجه سلسیوس )

-182.6°C (-296.7°F)

دمای بحرانی ( درجه سلسیوس )

-82.4°C (-116.3°F)

چگالی نسبی

0.422

چگالی بخار

1.3 ( air =1 )

 نیتروژن گاز نرمال
محصولات :

گازهای صنعتی ایرانی

گاز خلوص بالای وارداتی

گاز هیدروکربنی وارداتی

گازهای ترکیبی

ترکیبات مایع

گازهای یخچالی و کولر

گازهای ویژه

تجهیزاتآدرس :

تهران ، پاسداران ، خیابان گلستان 5 ، پلاک 240 ، واحد 21

پست الکترونیکی :

info@atdmgas.com


تلفن :

021-26656404-5
021-26656250

فکس :

021-26656254گاز اکسیژن


Gas
سیلندر رگلاتور میکس گاز ترکیبی
      ICC MEMBERSHIP                                       TRUSTED COMPANY                                       ALIBABA                               TUV CERTIFICATED CO.