گاز مایغ آزمایشگاهی پروپان، متان اتان بوتان پروپان پنتان هگزان استیلن اتیلن ایزو بوتان نرمال بوتان

کپسولهلیومگاز هلیوم

گواهی نامه ها :گاز اتان

گاز آرگون

گاز

کپسول

سیلندر

هیدروکربن های آزمایشگاهی مایعمتان مایع


اتان مایع


پروپان مایع


بوتان مایع


پنتان مایع


هگزان مایع


استیلن مایع


اتیلن مایع


ایزو بوتان مایع


نرمال بوتان مایع


ایزو پنتان مایع


نرمال پنتان مایع


پروپیلن مایعمحصولات :

گازهای صنعتی ایرانی

گاز خلوص بالای وارداتی

گاز هیدروکربنی وارداتی

گازهای ترکیبی

ترکیبات مایع

گازهای یخچالی و کولر

گازهای ویژه

تجهیزاتآدرس :

تهران ، پاسداران ، خیابان گلستان 5 ، پلاک 240 ، واحد 21

پست الکترونیکی :

info@atdmgas.com


تلفن :

021-26656404-5
021-26656250

فکس :

021-26656254گاز اکسیژن


Gas
سیلندر رگلاتور میکس گاز ترکیبی
      ICC MEMBERSHIP                                       TRUSTED COMPANY                                       ALIBABA                               TUV CERTIFICATED CO.